زمین لرزه های اردیبهشت 88

تعداد بازدید:۱۳۹۱
در اردیبهشت ماه 88 تعداد 39 زمین لرزه در کرمان به وقوع پیوسته
نمودار شماره 1 فراوانی بزرگای این زمین لرزه ها را نشان میدهد

شدید ترین زمین لرزه با نیروی 4.9 در منطقه سیرچ کرمان  به وقوع پیوسته است.

تصویر زیر موقعیت مکانی رو مرکز این زمین لرزه ها را نشان میدهد                                                              

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۳۸۸