موزه

تعداد بازدید:۱۷۳۲

آشنائی با موزه ی کانیها و سنگهای سازمان زمین شناسی منطقه جنوب خاوری(کرمان)

 

          علیرضاصرافی ، سازمان زمین شناسی منطقه جنوب خاوری کرمان

 

                     تعداد 45 نمونه کانی وسنگ در موزه سازمان زمین شناسی مدیریت کرمان موجود می باشد.قسمت اعظم  کانیها وسنگها از استان کرمان مخصوصا" منطقه کوه گبری رفسنجان جمع آوری شده اند.

اسفرولیتها(کوارتز های شعاعی) کوه گبری رفسنجان از جمله نمونه های نادر  در ایران می باشد.

 

مقدمه:

مطالعه وجمع آوری کانیها وسنگها در استان کرمان یکی از اهداف مهم این مدیریت بوده است.در این مطالعه سعی شده است که مهمترین نمونه های استان جهت علاقه مندان ارائه گردد.

  


انواع نمونه ها:

انواع نمونه های کانیها وسنگها موزه این مدیریت در جدول زیر آورده شده است.


کانی وسنگ

سختی،وزن مخصوص سیستم بلورین

 

ترکیب کانی شناسی

وکاربرد

 

منشاء تشکیل

 

محل نمونه

آئژرین

 

6تا  5/6

4/3 تا 5/3

مونوکلینیک

NaFeSi2O6

صنایع نسوز

سنگ های آذرین قلیایی(نفلین سیینیت)

 

شمال بندرعباس

آپاتیت

 

5

1/3 تا 2/3

هگزا گونال

Ca5(CI,F)(PO4)3

تهیه فسفر

سنگ های پگماتیتی و سنگ های رسوبی

 

جزیره هرمز

اسفالریت

 

4 تا 3/5

 

ZnS

تهیه فلز روی

سنگ های آذرین

(رگه های گرمابی)

 

چاه گز

سیرجان

ادینیت

 

6

3

منوکلینیک

Ca2NaMg5(AlSi7O22)

(OH,F)2

صنایع نسوز

 

آذرین دگرگونی

سیرجان

آزوریت

 

5/3 تا 4

77/3

منوکلینیک

Cu3(CO3)2(OH)2

تهیه فلز مس

منطقه اکسیدی کانسارهای مس پرفیری

 

معدن مس سرچشمه

آمفیبولیت

-

 

آذرین-دگرگونی

دلفارد سیرجان

 

اسکارن

 

-

ساینده-

صنایع نسوز

دگرگونی مجاورتی

(گروناولاستونیت)کوارتز

وزوویانیت

 

کوه گبری رفسنجان

براکس

 

2 تا 5/2

7/1

منوکلینیک

Na2B4O5(OH)48(H2O)

صنایع نسوز

شیمیایی وکشاورزی

رسوبات تبخیری

 

 

خاتون آباد

شهربابک

 

 

 

بروسیت

 

 

5/2

4/2

Mg(OH)2

صنایع نسوز

در اثر دگرسانی سرپانتین بوجود می آید

 

ده بالای

 یزد

پرلیت

 

2/2تا4/2

-

-

صنایع نسوز عایق،کشاورزی وساختمانی

آذرین بیرونی

میانه

پیروکسنیت

 

-

-

آذرین

بافق یزد

پیریت

 

6تا 5/6

5

مکعبی

 

FeS2

صنایع شیمیایی

تهیه اسیدسولفوریک

آذرین ورگه های گرمابی

 

چاه گز

سیرجان

 

تراورتن

 

-

CaCo3

سنگ نما

ساختمانی

 

سنگ آهک تبخیری، شیمیایی

 

چشمه سفید

کرمان

توف

 

-

-

رسوبات ناشی از خاکستر

 

ابارق

بم

تورمالین

 

7تا 5/7

3تا 5/3

هگزاگونال

 

(Na,Ca) (Li,Mg,Al)

(Al,Fe,Mn) 6 (BO3)3

(Si 6O18) (OH)4

در سنگهای پگماتیتی

 

شیرکوه

یزد

سنگ چینی

 

-

سنگ نماوتزئینی

سنگ های آهکی

سیرجان

دولومیت

 

5/3تا4

8/2

هگزاگونال

 

CaMg(C3)2

صنعت سیمان سنگ ساختمانی

 

رسوبی-دگرگونی ورگه های گرمابی

 

سیرجان

زئولیت

(ناترولیت)

 

5تا 5/5

2/2

ارترومبیک

 

NaAl2Si3O10H2O

تصفیه آب

آذرین بیرونی

سرچشمه رفسنجان

ژیپس

 

2

3/2

منوکلینیک

 

SO4Ca,2H2O

صنایع ساختمانی

پزشکی وغیره

 

رسوبی تبخیری

کوه کله گاوی بردسیر

کوه جمالی

بم

سنگ متا مورفیک با باند تشکیل شده از آهن

 

-

-

 

 

آذرین متامرفیک

قطروئیه نیریز

شیشه ریولیتی

 

-

صنعتی نسوز-کشاورزی

آذرین بیرونی

کوه جمالی

بم

فاسایت

منوکلینیک

 

Ca(Mg ,Fe+3,Al)

 

 

نیریز

فلدسپات

 

-

(Na1-xCaxAl)

(Si3-xAlx) O8

در صنعت سرامیک

آذرین

غرب سیرجان

فلوگوپیت

 

86/2

1/2تا3

منوکلینیک

 

KMg3Al (OH) Si4O10

 

آذرین دگرگونی

قلعه حسنعلی راین

فایالیت

 

5/6

1/4

اورتورومبیک

 

SiO4Fe2

آذرین دگرگونی

دولت آباد

بافت

کیانیت

(دیستن)

5

بموازات طول

7بموازات عرض

تری کلینیک

55/3تا66/3

 

Al2SiO5

صنایع نسوز

آذرین دگرگونی

چاره ریگان

نیریز

کالک شیست

-

-

در اثر دگرگونی

 سنگ های رسوبی

 

چاه گز

کاآموریت

کروم کلریت

-

-

دگرگونی

اسفندقه

کرومیت

5/5

1/4تا9/4

مکعبی

 

FeCr2O4

آذرین

اسفندقه جیرفت

کلسیت

3

7/2

رومبوئدریک

 

CaCO3

صنایع سیمان وسرامیک

 

آذرین دگرگونی

کوه گبری

رفسنجان

کوارتز

7

7/2

هگزاگونال

 

SiO2

صنایع شیشه

سازی و الکترونیکی

آذرین

کوه گبری رفسنجان

کوارتز شعاعی

7

7/2

هگزاگونال

 

اکسیدهایSiO2

فلزی همراه زینتی

آذرین

کوه گبری رفسنجان

کوارتز بلورین

7

 

 

اکسیدهایSiO2

فلزی همراه زینتی

 

آذرین

 

کوه گبری رفسنجان

گابرو

-

-

 

آذرین درونی

 

تل پهلوانی شهربابک

گارنت

(آلماندین)

 

6تا5/7

3/4مکعبی

 

Fe3Al2(SiO4)3

صنایع ساینده

 

دگرگونی

سیرجان

گارنت

(آندرادیت)

6تا5/7

3/4-5/3

مکعبی

 

Ca3Fe2(SiO43)

صنایع ساینده

دگرگونی

کوه گبری رفسنجان

گرانیت

-

صنایع ساختمانی ونما

آذرین

کوه گبری رفسنجان

شیرکوه

 

گالن

5/2تا7/2

5/7تا7/7

مکعبی

 

SPb

استخراج سرب

آذرین

چاه گز سیرجان

مگنتیت

5/5تا5/6

18/5

مکعبی

 

Fe3O4

استخراج آهن

آذرین دگرگونی

گل گوهر سیرجان

مگنز یوریبکیت

سختی

یوریبکیت

1/3تا3/3 منوکلینیک

 

Mn(Fe,Mg,Fe)SiO(OH)

صنایع نسوز

آذرین ،آذرین دگرگونی

حاجی آباد(بندر عباس)

مرمر

-

صنایع ساختمانی

دگرگونی

 

بردسیر-آب باریک(بم)

مرمریت

-

صنایع ساختمانی

دگرگونی

 

دوچاهی (سیرجان)

سیدی

(کرمان)

استخروئیه (کرمان)

بلورد

(سیرجان)

 

ندول آهن

-

-

همراه با رسوبات تشکیل شده

 

بلبلوئیه (کرمان)

نمک طعام

5/2

16/2

مکعبی

 

NaCl

مصارف خوراکی کشاورزی وغیره

 

-

گنبد نمکی کوه جمالی (بم)

راور(کرمان)

ورمیکولیت

1/2تا8/2

5/2

منوکلینیک

 

(Mg,Ca) (Mg,Fe?Al)6

(Al,Si)8O20(OH)4

صنایع نسوز-کشاورزی وساختمانی

دگرگونی

باغ برج اسفندقه (جیرفت)

ولاستونیت

5/4تا5

8/2تا9/2

تری کلینیک

 

Ca(SiO3)

صنایع نسوز

دگرگونی

کوه گبری رفسنجان

هماتیت

(اولیترسیت)

1تا5/6

9/4تا4/5

هگزاگونال رومبوئونیک

Fe2O3

آذرین

جزیره هرمز

هیدرومنیزیت

اورتورومبیک

 

Mg(OH)2

از دگرسانی سنگ های اولترابازیک به

 وجود می آید

 

صوغان اسفندقه

(جیرفت)

 

 

                     

آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۸۸