زمين شناسى و اکتشاف

تعداد بازدید:۱۱۶۰
 

گروه زمین شناسی و اکتشاف

گروه زمین شناسی و اکتشاف  مدیریت منطقه جنوب خاوری اصلی ترین بخش تخصصی این مدیریت را شامل می شود که عبارت است از دو  گروه زمین شناسی و گروه اکتشاف که هر کدام با برنامه ریزی بلند مدّت کاربردی در جهت اهداف تعیین شده و در راستای انجام برنامه های راهبردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در منطقه جنوب خاوری ( شامل استانهای کرمان ، یزد ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ) ، در زمینه مطالعات و تحقیقات زمین شناسی ، تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاسهای مختلف ، اکتشاف و پی جویی مواد معدنی و ......  ، توانسته اند در کنار دیگر مراکز سازمان فعالیتهای مهمی را در این منطقه از کشور به انجام برسانند که خلاصه ای از فعالیتهای این دو گروه عبارت است از : 

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۸۹