بازدید رابطین شبکه آزمایشگاه از مرکز پژوهش متالورژی رازی

۳۱ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۷۵۵ خبر
تعداد بازدید:۶۶۱
بازدید رابطین شبکه آزمایشگاه از مرکز پژوهش متالورژی رازی

در ادامه برنامه هماندیشی با کارشناسان آزمایشگاه های مراکز سازمان زمین شناسی، رابطین شبکه از مرکز پژوهش متالورژی رازی بازدید کردند.

در این برنامه، آزمایشگاه های مختلف مرکز رازی مانند آزمایشگاه شیمی، XRD، XRF و SEM بازدید شد. همچنین پیرامون تجربیات ارزشمند این مرکز در زمینه فعالیت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


نظر شما :