بسته های تخفیفی آنالیز عنصری با ICP-OES

۰۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۸۵۶ خبر
تعداد بازدید:۵۶۸
بسته های تخفیفی آنالیز عنصری با ICP-OES

1. آنالیز نقره، آرسنیک و سرب

این بسته اقتصادی مناسب نمونه های فوری بوده و شامل هضم دو اسید و آنالیز کمی هر کدام از عناصر فوق به صورت تکی یا همزمان است.

هزینه بسته: 50000 تومان

2. آنالیز کبالت، مس، نیکل و روی

این بسته اقتصادی مناسب نمونه های فوری بوده و شامل هضم چهار اسید و آنالیز کمی هر کدام از عناصر فوق به صورت تکی یا همزمان است.

هزینه بسته: 70000 تومان

3. آنالیز نقره، آرسنیک، سرب، کبالت، مس، نیکل و روی

این بسته اقتصادی شامل دو مرحله هضم دو اسید و چهار اسید و آنالیز کمی هر کدام از عناصر فوق به صورت تکی یا همزمان است.

هزینه بسته: 80000 تومان

 


نظر شما :