آزمایشگاه تجزیه شیمیائی

تعداد بازدید:۳۶۰۷
آزمایشگاه تجزیه شیمیائی

آزمایشگاه تجزیه شیمیایی مجهز به دستگاه های Flame photometer، Spectrophotometer، Atomic absorption spectroscopy، XRF و ICP-OES  و بهره مندی از تجربیات پرسنل زبده، امکان آنالیز عنصری انواع نمونه های خاک، گیاه، بافت جانوری، شیل نفتی و ... را فراهم می سازد.

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۷