آزمایشگاه ژئوشیمی

تعداد بازدید:۲۴۸۵
آزمایشگاه ژئوشیمی

آزمایشگاه ژئوشیمی شامل بخش های آب و خاک و مجهز به دستگاه های Atomic absorption spectroscopy، Atomic fluorescence spectroscopy، Ion chromatography، pH meter و Conductometer است.

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷