آزمایشگاه فلزات گرانبها

تعداد بازدید:۶۷۸۲

طلا معمولاً در رگه‌های کوارتزدار در سنگ‌های دگرگونی و اسلیتی و یا در ماسه‌ها و آبرفت‌هایی که از تجزیه  سنگ‌های دیگر حاصل می‌شود، وجود دارد. ولی عیار پایین طلا در نمونه ها (در حد چند ppb)، پراکندگی آن در کانی ها، سنگ ها و رسوبات، شدت کم خطوط طیفی طلا و وجود ناخالصی هایی مانند نقره و مس، آنالیز این فلز گرانبها را دشوار کرده است.

در آزمایشگاه فلزات گرانبها، طلا به همراه فلزات پالادیم و پلاتین اندازه­ گیری می شود. برای این منظور 20 گرم نمونه مورد نیاز است. نمونه ها پس از هضم تیزابی، با استفاده از جاذب کربنی و واجذب آن در حلال ثانویه، پیش تغلیظ شده و برای خوانش نهایی به دستگاه ICP-OES و یا اسپکتروگراف معرفی می گردند.

معمولا برای خوانش مقدار طلای موجود در نمونه از دستگاه ICP-OES استفاده می شود و با مقایسه نشر نمونه و نشر مربوط به محلول های استاندارد، مقدار طلای موجود محاسبه می گردد.

روش دیگر خوانش مقدار طلا، استفاده از اسپکتروگراف است. خاکستر نمونه همراه مقدار کمی گرافیت به داخل الکترود گرافیتی منتقل می شود تا آماده سوختن در اسپکتروگراف گردد. در این روش از قوس الکتریکی به عنوان منبع انرژی استفاده می شود و پس از عبور نشر نمونه از یک گریتینگ و تجزیه نور، از صفحه عکاسی برای آشکارسازی آن استفاده می گردد. شدت نشر نمونه در طول موج مربوط به طلا به عنوان سیگنال متناسب با غلظت برای محاسبات کمی استفاده می شود.

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷