آزمایشگاه کانی شناسی

تعداد بازدید:۳۹۱۵
آزمایشگاه کانی شناسی

آزمایشگاه کانی شناسی شامل بخش های XRD، مطالعه مقاطع صیقلی، کانی های سنگین و FTIR بوده و به کارشناسان سازمان زمین شناسی و نیز سازمان های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خدمات ارائه می دهد.

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷