بخش مطالعه مقاطع صیقلی

تعداد بازدید:۴۷۲۵
بخش مطالعه مقاطع صیقلی

در این بخش کانی های فلزی به صورت مقاطع صیقلی و یا مقاطع نازک-صیقلی مورد مطالعه قرار می گیرند.

مقاطع صیقلی  (polish)

مقاطع صیقلی به منظور مطالعه کانه های فلزی تهیه می‌شوند.  مقاطع تهیه شده باید خوب صیقل داشته باشند تا نور را به خوبی منعکس کنند. از آنجایی که نور از کانی های فلزی عبور نمی کند، در مطالعه مقاطع صیقلی از میکروسکوپ های اتعکاسی استفاده می‌شود 

مقاطع دو کاره Thin Polishes))

برای مطالعه همزمان دو کانی در کنار هم که یکی فلزی و دیگری سیلیکاتی ‌باشد، از این مقاطع استفاده می‌‌شود. در این مقاطع لامهای ضخیم به کار می‌رود. این مقاطع نیز با میکروسکوپهای انعکاسی مطالعه می‌شوند.

حاصل مطالعه کانی های فلزی در این بخش، گزارش نام کانی، بافت کانی، اندازه کانی، درصد کانی، حضور احتمالی انکلوزیون و آلتراسیون کانی خواهد بود.

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷