بخش خاک

تعداد بازدید:۳۴۹۰

این بخش مجهز به دستگاه های جذب اتمی، فلورسانس اتمی و الکترود یون گزین است و آنالیز عنصری نمونه های مختلف را بر عهده می گیرد.

طیف سنجی جذب اتمی (Atomic absorption spectroscopy)

اساس طیف سنجی جذب اتمی، جذب نور توسط اتم های آزاد است. هر اتم قادر به جذب نور در طول موج اختصاصی خودش بوده و در طول موج های دیگر هیچ جذبی ندارد. مقدار نور جذب شده متناسب با غلظت اتم است و از آن برای اندازه گیری مقدار گونه مورد نظر استفاده می شود. نمونه ها پس از هضم، با روش های استاندارد موجود، به صورت محلول به دستگاه جذب اتمی معرفی می شوند.

                       

طیف سنجی فلورسانس اتمی (Atomic fluorescence spectroscopy)

طیف سنج فلورسانس اتمی مانند جذب اتمی و نشر اتمی از روش های آنالیز عنصری است. دستگاه فلورسانس اتمی آنالیز عناصر (به صورت اتمی) را با اندازه گیری مقدار نور نشر شده توسط عنصر انجام می دهد. فلورسانس اتمی معمولاً برای مواردی که نیاز به حساسیت و دقت بالایی باشد، به کار برده می شود. به طور کلی از این روش برای اندازه گیری عناصر Trace که قابلیت نشر اتمی دارند استفاده می کنند. این تکنیک در آزمایشگاه سازمان برای اندازه گیری مقادیر کم عناصر آرسنیک، جیوه، آنتیموان و بیسموت مورد استفاده قرار می گیرد.

                      

الکترود یون گزین (Ion selective electrode)

یکی از روش‌های رایج جهت اندازه‌گیری غلظت یون‌های حل شده، استفاده از الکترودهای یون گزین است. این الکترودها یکی از بهترین روش ها برای آنالیز آنیون ها مانند یون فلوئورید هستند.

              

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷