بخش شیمی تر

تعداد بازدید:۵۸۷
بخش شیمی تر

عمده فعالیت های این آزمایشگاه  آنالیز عناصر در نمونه های خاک و آب است. در این آزمایشگاه عناصر لیتیم، سدیم و منیزیم در حد ppb اندازه گیری می شود.

همچنین اکسید عناصر آهن (گونه شناسی و اندازه گیری مفدار کلی)، کلسیم، منیزیم، تیتانیم، فسفر، منگنز، سیلیسیم و آلومینیوم شناسایی و اندازه گیری می شوند.

امکان آنالیز سولفات و کلر نیز در این بخش فراهم است.

                                       

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۷