بخش ICP

تعداد بازدید:۷۱۶
بخش ICP

پلاسما جفتشده القایی (Inductively Coupled Plasma)، از جمله روشهای طیفسنجی نشری است که اتمسازی در آن به کمک پلاسما تولید شده توسط یک گاز بیاثر که عمدتاً آرگون (Ar) است، صورت می‌پذیرد. از این روش برای آنالیز عنصری همزمان نمونه ها استفاده می شود. نمونه ها پس از هضم، به صورت محلول به دستگاه معرفی می شوند و نشر عناصر مورد نظر، به صورت همزمان، مورد بررسی قرار می گیرد.

دستگاه ICP-OES امکان اندازه گیری 40 عنصر در سطح غلظتی ppm در نمونه های خاک را فراهم می سازد. همچنین این روش قادر به شناسایی و کمی سنجی 26 عنصر در نمونه های آب و گیاه تا سطوح غلظتی ppb و ppm هست.

کاربردهای مختلف دستگاه ICP-OES

  • اندازه گیری مقادیر بسیار کم بیشتر عناصر  (به جز آرگون)
  • آنالیز فلزات سنگین با حد تشخیص کمتر از ppm
  • آنالیز کامل سنگ و خاک
  • آنالیز نمونه های گیاه، آب و بافت جانوری
آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷