بخش FTIR

تعداد بازدید:۱۶۴۳
بخش FTIR

طیف سنجی تبدیل فوریه فرو سرخ (FTIR) روشی سریع و ارزان قیمت برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری نیمه کمی گونه‌های شیمیائی است.

هرچند این دستگاه بیشتر برای تحلیل ساختار ترکیبات آلی به کار می رود، برای تشخیص ساختار برخی گونه های معدنی نیز کاربری دارد. دستگاه موجود در آزمایشگاه کانی شناسی قادر به آنالیز نمونه های جامد و مایع است.

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷