بخش آنالیز کانی سنگین

تعداد بازدید:۲۵۳۰
بخش آنالیز کانی سنگین

به کانی هایی که وزن مخصوص آن ها بیشتر از 2.89 گرم بر سانتی متر مکعب (وزن مخصوص بروموفرم) است، کانی سنگین می گویند که طیف وسیعی از کانی ها را در بر می گیرد.

نمونه ها پس از شستشو (گل شویی و لاوک شویی)، در مراحل جدایش با برومو فرم ( به منظور جداسازی کانی های سبک و سنگین) و جدایش مغناطیسی (به منظور جداسازی کانی های فرو مغناطیس، پارا مغناطیس و دیا مغناطیس) مورد مطالعه قرار می گیرند.

در این بخش، به خصوص نمونه های مربوط به پی جویی های اکتشافی در ردیابی سنگ منشا اولیه و یا معدن مربوطه و همچنین پلاسرهای رودخانه ای، ساحلی دریا و یا دریاچه ها و تعیین سن و ومطالعات ایزوتوپی بررسی می شوند. به طور کلی خصوصیات فیزیکی کانی ها اساس شناسایی آن ها است؛ ولی گاهی از میکروشیمی، تهیه مقطع و پرتو ایکس جهت مطالعات تکمیلی استفاده می شود.

نتایج به صورت گزارش نوع کانی، درصد کانی (و یا ppm آن در صورت نیاز)، عکس برداری از کانی و پیک کردن کانی های رادیواکتیو ارائه می گردد.

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷