کتاب

تعداد بازدید:۳۲۵
نام کتاب تصویر روی جلد کتاب
زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی (افشین کریم خانی ، رضا بهبهانی )
زمین شناسی بخش شمالی خلیج فارس(با نگرش در کانی شناسی و اجزای رسوبی آن ) (رضا بهبهانی ، راضیه لک )
زمین شناسی دریایی خلیج فارس ( راضیه لک ، رضا بهبهانی ، نادر چنانی )

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰