مدیریت

تعداد بازدید:۴۰۳

وظایف مدیریت دریایی به شرح ذیل می باشد :

سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام پژوهشهای زمین شناسی دریایی و موضوعی با توجه به نیازهای ملی و فراملی، پیشنهاد و اجرای طرح های تحقیقاتی زمین شناسی دریایی و موضوعی در گرایش‌های مختلف، همکاری با مراکز بین‌المللی علوم دریایی و دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی، کنترل و رسیدگی به شرح وظایف گروه های تخصصی، بازدید از مراحل انجام کارهای میدانی از نظر کمی و کیفی، فراهم کردن خواسته‌های کارشناسان جهت ارتقا علمی، آموزشی و پژوهشی آنها، تشکیل دورهای آموزشی تخصصی با توجه به نیاز کارشناسان گروه، مطالعه و تحقیق در مورد یافته‌های دانش روز علوم زمین از میان مقالات، مجلات و کتب معتبر بین‌المللی، ارائه مقاله در داخل و خارج از کشور، همکاری در داوری گزارش های تحقیقاتی موضوعی، گزارش و نقشه های زمین شناسی دریایی به مقیاس مختلف، کتاب و مقالات منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی و مراکز پژوهشی داخلی و خارج از کشور،  به روز کردن ابزارها و روش­ها و حرکت در جهت چشم اندازهای مورد نظر وتعیین شده، نظارت بر عملکرد کلیه گروه­ها از نظر زمان سنجی و تقسیم کار، تجهیزات و تعمیر و نگهداری امکانات و دستگاهها، حفظ ایمنی و سلامت، رسیدگی به امور کارکنان، رابط بین رئیس گروه­ها و رئیس سازمان، شرکت در جلسات داخلی، سازمانی، فراسازمانی

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۴۰۰