آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۳۴۴

شرح خدمات آزمایشگاه رسوب شناسی

آزمایشگاه تخصصی رسوب شناسی با ابزار و تجهیزات خاص مطالعات رسوب شناسی و تغییر اقلیم همواره در صف اول بررسی ها در این حوضه بوده است.

1- آماده سازی نمونه های رسوب    

2- تعیین میزان رطوبت

3-چگالی رسوبات

3- دانه بندی نمونه های بزرگ تر از 63 میکرون توسط الک شیکر مرطوب

4- دانه بندی نمونه های کوچکتر از 63 میکرون توسط دستگاه لیزر پارتیکل سایزر

5- برش مغزه های رسوبی با تجهیزات برش مغزه اختصاصی و  با دقت بسیار بالا

6- نمونه برداری از مغزه های رسوبی(ساب سمپل) جهت تعیین توالی- یا چرخه های رسوبی

7- تهیه اسلب  و یو چنل از مغزه های رسوبی جهت مطالعات و بررسی های تغییرات اقلیم و بازسازی محیط رسوبی

8- تصویر برداری از مغزه ها با کیفیت و دقت بالا

9- تعیین درصد مواد آلی رسوبات

10- تعیین درصد املاح و نمک

11- تعیین میزان کلسیت و دولومیت

12- انجام مطالعات مورفوسکوپی و مورفومتری

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰