ژئوفیزیک دریایی

تعداد بازدید:۴۰۳
  • تهیه نقشه ­های دقیق هیدروگرافی توسط دستگاه:  Echo sounder DESO 30
  • تهیه نقشه­ های دقیق هیدروگرافی توسط دستگاه Echo sounder DESO 17 :
  • لرزه نگاری کم عمق با قدرت تفکیک بسیار بالا در حد 10 سانتیمتر بصورت عمودی توسط دستگاه: Sub Bottom Profiler (Innomar SES2000 Standard)
  • تصویر برداری سونار از بستر دریا توسط دستگاه:  Side Scan Sonar (Deep Vision 340D)
  • برداشت آنومالی مغناطیسی دریایی و تهیه نقشه­ های مغناطیس سنجی دریایی با قدرت تفکیک بالا توسط دستگاه: Marine Magnetometer (Sea Spy Gradiometer)
  • برداشت موقیعت­ های جغرافیایی توسط دستگاه: DGPS (MAX)
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۰