گروه ژئوفیزیک دریا

تعداد بازدید:۲۹۱

بررسی­ های ژئوفیزیک دریا شامل تهیه نقشه زمین شناسی بستر دریاها، شکستگی­ ها، گسل­ ها و سایر عوارض بستر و زیر بستر دریا،  بازسازی جغرافیا و اقیانوس­ های دیرینه و شناسایی منابع معدنی احتمالی است. از آنجایی که بهره برداری از منابع اقتصادی در آب های آزاد در اختیار کشور اکتشاف کننده می­ باشد لذا انجام این مطالعات بویژه در دریای عمان ضروری است. این مطالعات شامل لرزه نگاری با تفکیک بالا، مغناطیس سنجی، شناسایی اشکال بستر و رسوب شناسی و حفاری می باشد و هدف از آنها به ترتیب:

 • بررسی ساختارهای زمین شناسی و لرزه زمین ساخت فعال منطقه مورد بررسی
 • مطالعات چینه نگاری سکانسی و تعیین تغییرات نسبی سطح آب دریا
 • شناسایی احتمالی منابع معدنی دریایی( منابع معدنی فلزی و هیدراتهای گازی)
 • تعیین مناطق مناسب جهت خطوط انتقال انرژی و فیبر نوری
 • شناسایی پتانسیل اقتصادی مناطق ساحلی
 • شناسایی ویژگیهای زون فرورانش مکران
 •  مخاطرات دریایی (سونامی،  دگرشکلی رسوبات بستر دریا، زمین لرزه­های زیر دریایی و رانش­های زیر دریایی)

این گروه توانایی مطالعات در خصوص موضوعات ذیل را دارند:

 • برداشت، پردازش و تفسیر داده های لرزه ای کم عمق
 • تفسیر اشکال بستر
 • تهیه رخنمونهای لرزه ای زیر بستر دریا تا عمق 30 مت
 • بررسی های مغناطیس دریایی
آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰