گروه ژئومورفولوژی و مورفودینامیک دریا و سواحل

تعداد بازدید:۳۴۹

 

این گروه در حدود 28 سال پیش در سازمان زمین شناسی آغاز به فعالیت نموده است. فعالیت های این گروه در پهنه های ساحلی کشور متمرکز بوده و تلاش شده با مطالعه لندفرمها و اشکال سطحی مناطق ساحلی و همچنین بررسی تغییرات سطح دریا، خطوط ساحلی، رودخانه ها و بطور کلی بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی، یک زیربنای اطلاعاتی کاملی را جهت هرگونه کار عمرانی از قبیل ساخت بنادر، نیروگاه ها و مراکز مهم صعنتی نزدیک سواحل را در اختیار کاربران قرار دهد.

بطور کلی اهداف گروه ژئومورفولوژی و مورفودینامیک دریا و سواحل شامل:

  • شناسایی و گویا کردن مورفوژنز و مورفودینامیک سواحل
  • شناسایی و بازرسازی ساختارها و مخاطرات ناشی از تغییرات سطح دریا در طول زمان
  • شناسایی و گویا کردن سیر تکوین و تحولات اراضی در طول زمان

 

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۰