گروه رسوب شناسی

تعداد بازدید:۶۹۳

گروه رسوب شناسی فعالیت های خود را از حدود 60 سال پیش در سازمان زمین شناسی آغاز نمود.

طی این سال ها بزرگان بسیاری در این عرصه در سازمان زمین شناسی تلاش و کوشش نمودند، لذا  جا دارد از آنها تشکر و قدردانی نمود.

تحقیق و پژوهش در این گروه بر پهنه های آبی کشور استوار است: که خود شامل دریاها ، سواحل، و پهنه های خشکی تحت تاثیر دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها، پلایاها، تالاب ها و آب بندانها می باشد.

مطالعات ما بر جنبه‌های مختلف زمین شناسی دریایی، رسوب‌شناسی و محیط رسوبی ، ژئوشیمی رسوبی و آلاینده های زیست محیطی، دیرین اقیانوس‌شناسی و اقلیم شناسی دیرینه تمرکز دارد.

گروه رسوب شناسی سه فعالیت اساسی رو دنبال می نماید:

*بررسی و تحلیل فرآیند های رسوبی کنونی، 

** محیط رسوبی دیرینه را بازسازی 

*** فرآیند های رسوبی آینده را مورد تحلیل، بررسی و مدلسازی قرار می دهد.

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰