منوی فرعی

مدیریت زمین شناسی منطقه ای بدنبال تاسیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1962 میلادی مطابق با 1341 هجری شمسی با همکاری سازمان ملل ایجاد گردید.