منوی فرعی

تاریخچه مدیریت زمین شناسی منطقه ای

مدیریت زمین شناسی منطقه‌ای در پی تاسیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایجاد گردید و مهمترین وظیفه آن تهیه نقشه‌های زمین شناسی از مناطق مختلف ایران می‌باشد. هم اکنون مدیریت زمین ­شناسی منطقه‌ای در قالب گروه‌های تحقیقاتی زیر مشغول فعالیت می‌باشد: