پتروگرافی

تعداد بازدید:۱۳۱۲

 

پتروگرافی، مطالعه مقاطع نازک سنگ با استفاده از میکروسکوپ است که بوسیله آن سنگ تشریح و طبقه بندی می‌شود. در بررسی های میکروسکوپی، از طبقه بندی و نامگذاری واحدهای سنگی در چارچوب استاندارد بین‌المللی برای تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های کوناگون استفاده می شود که قالب اصلی نقشه‌های زمین شناسی است و در تعیین محدوده کانی‌زایی‌ها، تمرکز و تجمع کانسارها، زمین شناسی بلایای طبیعی و زیست محیطی استفاده می شود. همچنین در انجام پروژه های حساس و زیربنایی عمرانی کشور مانند راه سازی، ساخت سازه ها، نیروگاه ها و سدسازی، مقاوم سازی سدها و تونل ها از روش تزریق سیمان، اهمیت بررسی های میکروسکوپی به طور چشمگیری آشکار می شود.

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰