پترولوژی

تعداد بازدید:۸۸۷

 

 

سنگ‌شناسی (پترولوژی) شاخه ای از علم زمین شناسی است که به مطالعه بافت، ترکیب کانی‌شناسی و شیمیایی سنگ‌های آذرین، دگرگونی و رسوبی و همچنین شهاب سنگ‌ها می‌پردازد، که در نهایت منجر به شناخت و دست‌یابی به پاسخ سوالاتی پیرامون منشاء، تکامل زمین و دیگر سیارات خواهد شد. نتایج حاصل از تحقیقات سنگ شناسی نقش مهم و کلیدی در بازسازی مدل‌های زمین‌ساختی، ژئودینامیکی و ژئوفیزیکی دارد. علم پترولوژی شامل دو بخش پترولوژی تجربی و پتروگرافی است. پترولوژی تجربی به بررسی و شناخت سنگ ها از لحاظ تعیین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی تشکیل سنگ می‌پردازد. پتروگرافی، مطالعه مقاطع نازک سنگ با استفاده از میکروسکوپ است که بوسیله آن سنگ تشریح و طبقه بندی می‌شود.

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰