تهیه نقشه

تعداد بازدید:۳۴۶

 

برداشت های صحرایی با تأکید بر مفاهیم علم سنگ شناسی مهم‌ترین اصل در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی است که با استفاده از روش‌های مختلف شامل پیمایش، اندازه‌گیری، مشاهده، نمونه‌برداری، ثبت جزئیات به‌صورت نوشته، عکس، کروکی، پروفیل و ... انجام می گیرد. نقشه‌ها با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه‌های توپوگرافی تهیه می شوند. از سال 1384 پروژه تهیه نقشه های زمین‌شناسی در مقیاس "1:25000" با عنوان طرح تهیه نقشه های زمین‌شناسی ‌کاربردی در مقیاس "1:25000" در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده است. گروه سنگ شناسی از آن زمان تا کنون به عنوان وظیفه اصلی، بخش مهمی از این طرح را متقبل شده و اکثر کارشناسان گروه در حال انجام این پروژه می باشند.

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰