مغناطیس سنجی دیرینه

تعداد بازدید:۴۷۶

هدف اصلى آزمایشگاه مغناطیس سنجى دیرینه سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور تجزیه و تحلیل خصوصیات مغناطیسى سنگ هاست. این هدف با اکتشاف در زمینه ى میدان مغناطیس گذشته و تحقیقات زمین شناسى تکمیلى به انجام مى رسد. در این راستا، امکان مطالعه مغناطیس طبیعی موجود در سنگ‌ها و رسوبات و همچنین بررسی توده‌های آذرین و واحدهای رسوبی و دگرگونی بدون نیاز به ارسال نمونه‌های آزمایشگاهی به خارج از کشور فراهم شده است. یکی از فعالیت های این آزمایشگاه در ارتباط با دیرینه مغناطیسی است که چرخش‌های احتمالی بلوک‌های زمین طی دوران‌های گذشته و فعالیت‌های پوسته و فعالیت‌های تکتونیکی زمین را بررسی و با روش دیرینه مغناطیسی درجه تغییر آن‌ها را مشخص می کند. چینه نگاری زمان‌های مختلف تشکیل سنگ‌های رسوبی یا مغناطیسی را مورد بررسی قرار داده و زمان‌های دقیق آن را بیان می کند.

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰