تاریخچه تشکیل گروه و ساختار

تعداد بازدید:۳۲۳

تاریخچه تشکیل گروه محیط‏ های رسوبی دیرینه در سازمان زمین شناسی

گروه محیط ‏های رسوبی دیرینه در سال 1390 و به ‏دنبال تفکیک کارشناسان گروه چینه ‏شناسی برحسب رشته تخصصی یا زمینه فعالیت آن‏ها شکل گرفت و کارشناسانی با تخصص رسوب ‏شناسی و سنگ شناسی رسوبی یا علاقه‏ مند به فعالیت در این زمینه، این گروه نوپا را تشکیل دادند.

ساختار گروه محیط ‏های رسوبی دیرینه :

گروه محیط ‏های رسوبی دیرینه در سازمان زمین‏ شناسی و اکتشافات معدنی کشور هم اکنون در سه زمینه تهیه نقشه، مطالعات میکروسکوپی سنگ‏های رسوبی و مطالعه محیط‏های رسوبی دیرینه مشغول فعالیت می ‏باشد.

الف) بخش تهیه نقشه:

برداشت‏ های صحرایی با تأکید بر تفکیک واحدهای سنگی، مهم‌ترین اصل در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی 1:100،000 بوده‌ که با استفاده از روش‌های مختلف شامل پیمایش، اندازه‌گیری، مشاهده، نمونه‌برداری، ثبت جزئیات به‌صورت نوشته، عکس، کروکی، پروفیل و ... انجام می گیرد. این نقشه‌ها با استفاده از عکس‏های هوایی، تصاویر ماهواره‏ای و نقشه‌های توپوگرافی تهیه می ‏شوند. از سال 1384 پروژه تهیه نقشه های زمین‌شناسی در مقیاس 1:25000 با عنوان "طرح تهیه نقشه های زمین‌شناسی ‌کاربردی در مقیاس 1:25000" در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده است. گروه محیط ‏های رسوبی دیرینه از بدو تاسیس تاکنون به ‏عنوان وظیفه اصلی، بخش مهمی از این طرح را متقبل شده و تمامی کارشناسان گروه در حال انجام این پروژه می ‏باشند.

ب) بخش مطالعه میکروسکوپی سنگ‏ های رسوبی:

 در این بخش، نمونه هایی از سنگ ‏های رسوبی مختلف مورد بررسی ‏های میکروسکوپی قرار گرفته و طبق روش ‏ها و استانداردهای موجود، طبقه ‏بندی، نام‏گذاری و تحلیل رخساره می‏گردد. کاربرد این مطالعات در فرایند تهیه نقشه های زمین شناسی، بازسازی محیط ‏های رسوبی دیرینه و همچنین انجام پروژه های  عمرانی کشور مانند راه سازی، ساخت سازه ها، نیروگاه ها و سدسازی، بسیار است. لذا متقاضی این خدمات هم از داخل سازمان و هم خارج از سازمان وجود دارد.

ج) بخش مطالعه محیط های رسوبی دیرینه:

 در این بخش، یکی از سازندها یا واحدهای سنگ ‏چینه ای قدیمی با هدف بازسازی محیط تشکیل و تحلیل حوضه رسوبی مربوطه مورد بررسی قرار می ‏گیرد. چنین بررسی‏ هایی فرایند نسبتا مفصلی داشته و شامل مراحل گردآوری داده ‏ها، برداشت ‏های صحرایی، مطالعات آزمایشگاهی (عمدتا مطالعه میکروسکوپی سنگ ‏ها) و تلفیق داده ‏های این سه مرحله است.

شرح وظایف گروه محیط‏های رسوبی دیرینه:

 • تهیه نقشه ‏های زمین ‏شناسی و ارائه گزارش های مربوطه در مقیاس های مختلف که به عنوان فعالیت اصلی گروه بوده و در حال حاضر تمرکز بر روی تهیه نقشه‏ های زمین‏ شناسی در مقیاس 1:25000 و 1:50000 می‌باشد.
 • مطالعه و بررسی محیط تشکیل سازندها و واحدهای سنگ چینه ای قدیمی از لحاظ روند تکوین و تکامل حوضه، تعیین شرایط حاکم و ارتباط آن با رخدادهای زمین‌ساختی.
 • مطالعه میکروسکوپی سنگ‏ های رسوبی مربوط به پروژه ‏های داخلی سازمان و همچنین بخش خصوصی که به گروه ارجاع می‏شود. این مطالعات دربرگیرنده بررسی های سنگ نگاری بر روی  تیغه‌های نازک نمونه های سنگ‏های رسوبی می‏ باشد.
 • شرکت در سمینارها و ارائه مقاله
 • داوری مقاله ها و گزارش ها و نقشه های زمین شناسی برداشت شده و همچنین اصلاح ورقه های زمین شناسی پس از داوری.

فعالیت های شاخص از بدو تأسیس:

 • تهیه نقشه های زمین شناسی کاربردی در مقیاس های متفاوت به همراه گزارش های مربوطه.
 • آماده سازی نقشه های زمین‏ شناسی مختلف در سطح کیفی استاندارد کشوری. در این راستا می‌توان به ارائه نقشه های زمین شناسی با مقیاس های 1:25000 و 1:50000 اشاره کرد که توسط کارشناسان گروه تهیه و چاپ شده و یا در دست تهیه است.
 • مطالعه سنگ شناسی میکروسکوپی به عنوان تأمین کننده نیازهای گروه و سایر قسمت های سازمان و همچنین سفارشات بخش خصوصی.
 • همکاری با دیگر گروه ها در راستای رفع ایرادها و نواقص رسوب شناسی در طی اجرای پروژه های گوناگون زمین شناسی.
 • همکاری با کارورزان، کارآموزان، دانشجویان و فعالیت های آموزشی پرسنل.
 • شرکت در همایش ها و سمینارها جهت ارائه مقالات علمی و تحقیقاتی
آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۴۰۰