تاریخچه تشکیل گروه زمین ساخت

تعداد بازدید:۳۰۱

فلات ایران در ناحیه ‏اى پویا از کمربند آلپ- هیمالیا قرار دارد و در بردارنده پدیده ‏هاى ساختارى- زمین ‏ساختى کم نظیرى در سطح جهان است. مطالعه تخصصى این پدیده ‏ها توسط نیروهاى کارآزموده داخلى از دیرباز موردتوجه سازمان زمین‏ شناسى کشور بوده است. از این رو؛ گروه زمین‏ ساخت در سال 1369 با هدف بررسى ساختارى و زمین‏ساختى ایران زمین در سازمان زمین‏ شناسى کشور پایه‌گذاری شد. گروه زمین‌ساخت یکی از گروه‌های پایه در مدیریت زمین‌شناسی منطقه‌ای وابسته به معاونت زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور می‌باشد. کارشناسان فعال در گروه زمین ساخت در حوضه های تخصصی همچون، زمین‌شناسی ساختمانی در پیوند با دگرشکلی شکنا، دگرشکلی خمیری، زمین‌ساخت پویا و بررسی‌های زمین‌ساختی ناحیه‌ای آموزش دیده‌اند. بر این پایه؛ این گروه هم‌اکنون در سه بخش تهیه نقشه‏ های زمین ‏شناسی و زمین‌شناسی ساختاری، پروژه ‏های زمین‏ ساختی در پهنه‏ های مختلف زمین‏ ساختی ایران و نیز مشاوره به دانشگاه‏ ها و دیگر مراکز علمی مشغول فعالیت می‏باشد.

شرح وظایف گروه زمین ‏ساخت

 • مرزبندى دقیق پهنه‏ هاى ساختارى در ایران
 • بررسى‏ هاى ساختارى در پهنه ‏هاى مختلف
 • شناسایى و مطالعه ساختارهای موجود در هر گستره مطالعاتی
 • بررسى شرایط دگرشکلی و دگرگونی در مناطق کوهزایى و ارائه مدل‏هاى ژئودینامیکى مناسب
 • بررسى‏ هاى زمین‌ریخت‌شناسی و ریخت‌زمین‌ساختی در پهنه ‏های گوناگون
 • تهیه نقشه‏ هاى زمین‌ساختی در مقیاس‌های بین المللی، ملی و ناحیه‌ای
 • تهیه نقشه‏ هاى زمین‏ شناسى و زمین‌شناسی ساختمانی در مقیاس‏ هاى نیمه ناحیه‌ای و کاربردی همچون 1:100.000، 1:50.000 و 1:25.000
 • تهیه و گردآوری متون علمى- آموزشی در ارتباط با فرآیندهاى زمین‏ شناسی ساختمانى، زمین ‏ساختى و دیگر فرآیند‏هاى مرتبط
 • شرکت در سمینارها و ارائه مقاله ‏های زمین‏ شناسی ساختمانی
 • داوری مقاله ‏ها و گزارش‏ ها و نقشه‏ های زمین‏ شناسی
 • همکارى با گروه‏ هاى مختلف سازمان و دیگر مراکز علمى و پژوهشى
آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰