همکاران گروه زمین ساخت

تعداد بازدید:۶۳۱

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا جوادی

سمت: رئیس گروه زمین ساخت

تحصیلات: کارشناسی ارشد تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: راضیه اکبری جونوش

سمت: کارشناس زمین شناسی

تحصیلات: دکتری تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: مسعود بیرالوند

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: دکتری تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: میثم کوهپیما

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: دکتری تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مهشادنیا

سمت: کارشناس

تحصیلات: کارشناسی ارشد تکتونیک

 

نام و نام خانوادگی: امیر نعیمی

سمت: کارشناس طرح

تحصیلات: دکتری  تکتونیک

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱