راهبردها

تعداد بازدید:۴۵۲

  • ظرفیت‌سازی و تقویت توانمندی‌های تحقیق و توسعه
  • تولید، ارزیابی، انتخاب و پرورش ایده‌های مناسب در زمینه علوم زمین و اکتشاف مواد معدنی
  • حفظ دارایی‌های ناملموس علوم زمین و اکتشاف مواد معدنی از طریق انجام فعالیت‌های پژوهشی
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰