شورای پژوهش

تعداد بازدید:۴۸۲

شورای پژوهش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

شورای پژوهش سازمان به منظور سیاستگذاری و برنامه‌­ریزی در جهت ارتقای کیفیت پژوهش، تدوین برنامه‌های پژوهش و فناوری؛ تعیین راهکارهای مناسب در راستای اعتلای پژوهش و فناوری تشکیل می‌شود، ترکیب و وظایف آن به شرح زیر است:

 

اعضا شورا

شورای پژوهش سازمان متشکل است از:

 • رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (رئیس شورا)
 • مسئول امور پژوهش (دبیر شورا)
 • معاون زمین شناسی
 • معاون اکتشاف
 • مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فن آوری اطلاعات و بودجه
 • مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی
 • مدیرکل دفتر ژئومتیکس
 • مدیرکل مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
 • مدیرکل دفتر پایگاه داده علوم زمین
 • مدیرکل امور آزمایشگاه‌ها
 • رئیس گروه آموزش

- اعضای شورا با حکم رئیس سازمان منصوب می گردند.

- به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب در جلسه شورای پژوهش، در بررسی هر طرح پژوهشی مرتبط با فعالیت‌ مدیریت‌های سازمان زمین‌شناسی، دبیر شورای پژوهش، مدیر ذیربط را جهت اظهار نظر و با داشتن حق رأی، به جلسه شورای پژوهش دعوت می­نماید. همچنبن  کارشناسان متخصص برای عضویت غیر دائم  می توانند در شورای پژوهش انتخاب شوند.

وظایف شورا

 • سیاستگذاری برنامه های پژوهشی و تعیین و تدوین سیاست­‌ها، خط‌مشی­ها، نظارت و ارزیابی برنامه‌های پژوهش و فناوری
 • بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آنها و اتخاذ تدابیر اصلاحی در صورت لزوم
 • تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به امور پژوهش
 • تعیین کارگروه تخصصی،  داور و ناظر یا ناظران برای طرح‌های پژوهشی
 • تعیین و تصویب اولویت­های پژوهشی، بررسی طرح‌­ها و اتخاذ تصمیم در مـورد اجرا و هدایت آنها
 • تعیین معیارهای انتخاب طرح پژوهشی و پژوهشگران برتر
 • بررسی روش‌­ها و اتخاذ تصمیم برای پشتیبانی پژوهش، حمایـت و یـا تـشویق از پژوهشگران برتر
 • هدایت سیاسـت­‌ها در راستای ایجـاد بـستر مناسب جهـت برقـراری ارتباط منسجم‌تر با مراکز پژوهشی داخلی و دیگـر دستگاه­ های اجرایی

وظایف رئیس شورا

 • اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای مصوبات شورای پژوهش
 • انحلال شورا، عزل و نصب اعضای شورا و تشکیل شورای موقت برای تعیین تکلیف شورای جدید در شرایط مقتضی

دبیرخانه شورای پژوهش

به منظور انجام امور اجرایی شورای پژوهش، دبیرخانه شورای پژوهش تشکیل می‌شود و مسوولیت دبیرخانه شورای پژوهش به عهده دبیر شوراست. وظایف دبیرشورای پژوهش به شرح زیر است:

 • ارائه طرح در شورای پژوهش برای بررسی و تصویب
 • ارسال طرح برای متخصص یا متخصصین مربوطه جهت بررسی و اظهار نظر قبل از ارائه در شورای پژوهش
 • تهیه و تنظیم ابلاغ ناظران طرح جهت امضای رئیس شورا
 • نظارت بر چگونگی انجام مراحل اجرایی طرح‌های پژوهشی (استفاده از ظرفیت ناظر)
 • بررسی نحوه نظارت در تمامی مراحل انجام طرح پژوهشی ( از طریق ابلاغ ناظر از طرف شورا)
 • ارزیابی گزارش‌های طرح‌های پژوهشی (استفاده از ظرفیت شورای ارزیابی انتشارات)
 • اطلاع‌رسانی درباره طرح‌های پژوهشی
 • انجام کلیه مکاتبات و نگهداری مصوبات و پیگیری‌های شورای پژوهش
 • تهیه، تدوین و به­روز نگهداری سیستم بانک اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی
 • تهیه، تدوین و اصلاح آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورا
 • روزآمد نمودن عناوین طرح‌های پژوهشی اعلام شده از طرف اعضای شورای پژوهش

‌ضوابط جلسات شورا

شورا در هر فصل یک جلسه عادی خواهد داشت. در صورت ارجاع طرحها و ضرورت تشکیل جلسه این بازه زمانی بصورت فشرده برگزار خواهد شد.

جلسات ‌شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن معتبر خواهد بود؛

- رسمیت جلسات شورا منوط به حضور رئیس یا دبیر شورا خواهد بود.

- در غیاب رئیس شورا، دبیر شورا مسوولیت اداره جلسات شورای پژوهش را برعهده خواهد داشت.

نحوه تصمیم‌گیری در شورا

 • تصمیماتی که با اکثریت آرا و تایید رئیس شورا ( رییس سازمان)‌ به تصویب برسند نافذ خواهند بود و در سطح سازمان و مراکز سازمانی قابل اجرا است.
 • در صورتی که یکی از اعضای شورای پژوهش به عنوان طرح دهنده، همکار و یا مشاور طرح در جلسه شرکت داشته باشد، نمی‏تواند در رای ‏گیری طرح مذکور شرکت نماید؛
 • طرح‌های پژوهشی مرتبط با هر یک از مدیریت‌ها، بدون حضور مدیر مربوطه قابل تصویب نخواهند بود.

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰