تفاهم نامه های سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۰۲۱

تفاهمنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1400

ردیف

طرف/طرف‌های مقابل

توضیحات

1

دانشگاه کاشان

تبادل و بهرهمندی از خدمات، تخصصهای علمی، پژوهشی و فنی متقابل در امر توسعه زمینشناسی و اکتشافات مواد معدنی درکشور

2

دانشکده معدن دانشگاه تهران

تبادل و بهرهمندی از خدمات، تخصصهای علمی، پژوهشی و فنی متقابل در امر توسعه زمینشناسی و اکتشافات مواد معدنی درکشور

3

سازمان نقشه‌برداری کشور

ضرورت ایجاد هماهنگی و تبادل نظر در راستای ارتقای کیفی خدمات با توجه به ارتباط ماهوی بعضی از فعالیت‌ها، مأموریت‌ها و وظایف دو سازمان

4

شرکت فولاد مبارکه / صمت استان اصفهان

انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان

5

شرکت فولاد مبارکه

پیشبرد موثر اکتشاف موثر مواد معدنی به ویژه ذخایر سنگ آهن 

6

شرکت دانش بنیان معنا

به‌کارگیری ظرفیت‌های طرفین در راستای توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در پیشرفت و انتقال فناوری‌های نوین در انجام مطالعات علوم زمین و معدنی، همکاری و تعامل علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری و استفاده از امکانات و توانمندی‌های علمی، نیروی انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص مشترک

7

شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران

همکاری‌های مشترک اجرایی، پژوهشی و آموزشی در حوزه زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی مرتبط با زیرساخت‌های نفتی و خطوط انتقال انرژی و مخابرات

8

سازمان نقشه برداری/ سازمان هواشناسی/ سازمان فضایی ایران

در راستای توسعه همکاری‌ها و انجام طرح‌های مشترک در حوزه های تبادل داده و اطلاعات، پیش‌بینی، پایش، آمادگی و مقابله با مخاطرات طبیعی و انجام طرح های مشترک در سطح کشور

9

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ شتابدهنده‌ ژئوتوپاز

ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین

10

دانشگاه گیلان

پیشبرد و تقویت پژوهش‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در سطح استانی، ملی، منطقهای و بین‌المللی و توسعه ارتباطات علمی، پژوهشی و آموزشی و تبادل اطلاعات، ارتقاء فعالیتهای جاری و پرداختن به اولویتهای مشترک

11

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)

همکاری‌های تخصصی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و زیرساخت‌های اطلاعاتی، بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، کتابخانه طیفی زمین‌شناسی و اکتشافی

12

شهرداری اصفهان

توسعه تعاملات و تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه فرونشست شهر اصفهان

13

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ایجاد زمینه‌های نوآوری و شکوفایی در پژوهش‌های علمی

14

دانشگاه صنعتی بیرجند

مشارکت، تبادل و بهرهمندی از خدمات، تخصصهای علمی، پژوهشی و فنی متقابل در امر توسعه زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی در کشور

15

دانشگاه بیرجند

ارتقاء کمی و کیفی هدف‌ها، برنامه‌های مشترک و  بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های تخصصی نوین

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰