اولویت های فرصت مطالعاتی

تعداد بازدید:۵۴۴

در راستای اجرایی کردن شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت به شماره عتف-ش-3201 تاریخ 17/06/97 و به منظور تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه و صنعت و عملیاتی نمودن یافته‌های اعضای هیأت علمی و آشنایی آنها با نیازهای واقعی صنعت و جامعه، اساتید با موافقت دانشگاه و واحد عملیاتی، می‌توانند بین ۳ تا ۶ ماه به واحدهای اقتصادی و صنعتی مأمور شده و در جهت کمک و بهبود کیفی و عملیاتی واحدهای فوق همکاری نمایند.

در همین راستا، اولویت‌ها و محورهای تخصصی مورد نیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سامانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دسترس متقاضیان است.

 


لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در سال 1400

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی در سال 1401

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۴۰۱