مصوبه جذب دانشجویان در قالب طرح تاپ

تعداد بازدید:۷۳۶

جذب دانشجویان در قالب طرح تاپ (توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار)

در جلسه مورخ 29/10/1399 شورای پژوهش در راستای بهره‌مندی از خدمات و تخصص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارتقاء سطح مهارت فارغ‌التحصیلان و تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه در طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار، تصمیم گیری شد. در این راستا مقرر شد نیازهای پژوهشی برتر، نوآورانه و های تک فراتر از فعالیتهای جاری زمین شناسی و اکتشافی در سامانه تاپ بارگذاری شود و جهت دهی و هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان از این طریق صورت گیرد. 

فرایند اجرایی دانشجو تاپ

فرایند اجرایی استاد تاپ

بروشور

فرم اعلام نیازهای پژوهشی

لینک سامانه تاپ

 

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۰