مصوبه به کارگیری اعضا هیأت علمی در قالب فرصت مطالعاتی در صنعت

تعداد بازدید:۶۱۱

بر اساس طرح به کارگیری اعضا هیأت علمی در قالب فرصت مطالعاتی در صنعت (شیوه نامه شماره عتف-ش-3201 تاریخ 17/6/ 97  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اساتید با موافقت دانشگاه و واحد عملیاتی، می‌توانند بین ۳ تا ۶ ماه به واحدهای اقتصادی و صنعتی مأمور شده و در جهت کمک و بهبود کیفی و عملیاتی واحدهای فوق همکاری نمایند.

در راستای اجرایی نمودن این طرح در سازمان، در جلسه مورخ 6/4/1400 شورای پژوهش روند به کارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت در قالب فرصت مطالعاتی، بررسی و در این زمینه تصمیم گیری شد.

روند کلی بررسی و قالب استاندارد تفاهم نامه تهیه و تنظیم و به تایید اعضای شورا و بخش حقوقی رسید. مقرر شد پروژه های فرصت مطالعاتی در راستای شاخص های اصلی و اولویت‌های سازمان و با تایید مراتب از سوی رییس سازمان، معاونت و مدیریت مربوطه (مسئول شاخص) و طی تشریفات اداری از طریق بخش پژوهش صورت گیرد.

همچنین اولویت‌ها و محورهای تخصصی مورد نیاز بخش های تخصصی سازمان جهت بارگذاری در سامانه وزارت علوم دریافت و بارگذاری شد.

 فرایند اجرایی

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی سازمان زمین شناسی در سال ۱۴۰۰

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰