اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۷۵۵

با عنایت به اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز،  برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و ...) و با بررسی و مطالعه حوزه‌های تخصصی مربوط در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و جامعه علمی کشور، اولویت‌ های پژوهش و فنّاوری توسط کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان مرجع تعیین اولویت‌های بخش آموزش عالی، پژوهش و فناوری کشور، مشخص شده و خط‌مشی و اولویت‌های علم و فناوری در بخش‌های مختلف تعیین شده است.

بر این اساس پیشنهاد طرح های پژوهشی بایستی در راستای یکی از شاخص های اختصاصی سازمان باشد:

  • اکتشافات ذخایر و پتانسیل‌های معدنی کشور و فرآوری مواد معدنی

  • مطالعات زمین‌شناسی کاربردی

  • مطالعات مخاطرات زمین‌شناختی، مهندسی و زیست‌محیطی

  • پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئوپارک‌های ایران

  • پایگاه داده‌های علوم زمین و ژئومتیکس

 

اولویت های پژوهشی ۱۴۰1

اولویت های پژوهشی ۱۴۰۰ 

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱