فرم فرصت مطالعاتی

تعداد بازدید:۳۱۳

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای شناخت دقیق تر ایشان از شرایط کشور و انتقال یافته های پژوهشی جامعه و صنعت فراهم می‌سازد.  در راستای اجرایی کردن شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت به شماره عتف-ش-3201 تاریخ 97/06/17 و به منظور تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه و صنعت و عملیاتی نمودن یافته‌های اعضای هیأت علمی و آشنایی آنها با نیازهای واقعی صنعت و جامعه، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر اساس شیوه نامه مذکور پس از دریافت درخواست و معرفی نامه اعضای هیات علمی از دانشگاه و بررسی و تایید برنامه تحقیقاتی ایشان توسط واحدهای فنی مربوطه اقدام می نماید.

 

فرم پیشنهاد برنامه تحقیقاتی دوره فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

فرآیند بکارگیری اعضای هیات علمی در قالب فرصت مطالعاتی

اعلام نیاز فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱