حل مشکلات اداری

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۷۱۰ اسلایدر
تعداد بازدید:۴۱۶
حل مشکلات اداری

اهداف

۱. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.

۲. شفاف سازی قوانین، مقررات، فرایندها وعملکرد در بخش خدمات. ۳. پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین

۴. نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه ها.

۵. افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها.

۶. ایجاد وتقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد

۷. شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی.


نظر شما :