جلسه آموزشی مرکز کرمان

۲۴ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۱ کد : ۲۳۷۴۵ خبر اصلی
تعداد بازدید:۲۷۱
جلسه آموزشی مرکز کرمان

جلسه آموزشی کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری مورخ1397/5/4 الی 1397/5/7  در مرکز پژوهش های کرمان در راستای آموزش کارشناسان و مدیران مراکز برگزار خواهد گردید


نظر شما :