تغییر تاریخ یازدهمین جلسه کمیته

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۸۱۹ خبر اصلی
تعداد بازدید:۱۴۳۴
تغییر تاریخ یازدهمین جلسه کمیته

به استحضار می رساند جلسه روز شنبه98/8/04  به روز دوشنبه 98/8/13 ساعت 13-15 صبح منتقل شد.


نظر شما :