جلسه یازدهم

تعداد بازدید:۲۵۶
صورت جلسه یازدهم کمیته سلامت اداری تاریخ 13/08/98
موضوع  جلسه   بررسی نامه های دریافتی صندوق رسیدگی به شکایات:
مصوبات
  • درخواست بررسی حکم قرارداد و میزان دریافتی یکی از کارکنان سازمان : جهت بررسی به کارگزینی ارجاع داه شد.
  • اعتراض به انتقال محل خدمت یکی از کارکنان شرکتی : به رای کمیته منابع انسانی اکتفا شود.
  • اعتراض به روابط خارج از عرف سازمان در یکی از بخش ها : جهت بررسی مراتب به رییس مربوطه ارجاع داده شد.
  • درخواست امکان جابجایی محل خدمت :  خارج از حیطه فعالیتهای کمیته سلامت اداری تشخیص داده شد.
  • شفاف سازی قرارداد ها بصورت دسترسی در MIS , Temp: گزارشی تحلیلی از میزان دریافتی بر اساس بخش ها و نوع احکام تهیه شود.

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۸