منوی فرعی

مناسبت ها

2 مهر

 روز شمار هفته دفاع مقدس

تولیدملی، آمادگی دفاعی، خود باوری با محوریت توجه به نقش متعهدانه متخصصین در جهش تولید، اهمیت پدافند غیر عامل در مقابله با ترفندهای دشمن