جلسه سخنرانی آموزشی آقای دکتر پاشازاده معاون محترم مدیرکل دفتر زمین شناسی منطقه ای با موضوع زمین شناسی کواترنر در مرکز تبریز

۰۴ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۹ کد : ۲۵۴۰۱ خبر اصلی
تعداد بازدید:۱۳۴
جلسه سخنرانی آموزشی آقای دکتر پاشازاده معاون محترم مدیرکل دفتر زمین شناسی منطقه ای با موضوع زمین شناسی کواترنر در مرکز تبریز

روز دوشنبه ساعت 8:30 الی 12 جلسه ای با حضور آقای دکتر پاشازاده معاون محترم دفتر زمین شناسی منطقه ای و ریاست محترم مرکز تبریز و کارشناسان تهیه نقشه های زمین شناسی برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر پاشازاده مطالب کاربردی جهت مطالعه زمین شناسی و برداشت های صحرائی نقشه های کواترنری و انتقال داده های مربوطه به نقشه های زمین شناسی ارائه نمودند. در این جلسه یکپارچه سازی تولید داده های کواترنری و استانداردسازی داده ها همفکری و مورد بحث قرار گرفت.

کلید واژه ها: سازمان زمین شناسی مرکز تبریز


نظر شما :