پروژه های فعال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در شمال غرب کشور

۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۹ کد : ۲۷۷۶۵ خبر اصلی
تعداد بازدید:۲۲۶
پروژه های فعال سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در شمال غرب کشور

مدیر کل سازمان زمین شناسی مرکز تبریز رسالت این سازمان را تهیه نقشه های زمین شناسی و اکتشافی عنوان نموده و  شناسایی مناطق امید بخش معدنی، مخاطرات مربوط به پدیده های طبیعی شامل گسلها و زمین لغزش و فرونشست و افزایش توانمندیهای اقتصادی و معرفی مناطق زمین گردشگری و مناطق امن برای مناطق مسکونی در منطقه شمال غرب کشور در راستای انجام این رسالت دانسته و افزود در حال حاضر  از ابتدای سال 1401 نقشه های زمین شناسی در مقیاسهای 1:25000 و 1:50,000 در دست تهیه می باشد. تعداد 24 پروژه تهیه نقشه و گزارش زمین شناسی در حال انجام می باشند که مساحت هر نقشه 1:25000 محدوده ای بالغ بر 150 کیلوکتر مربع را پوشش می دهد. 15 پروژه زمین شناسی مربوط به سالهای قبل در حال داوری بوده و 10 پروژه در مرحله پایانی و چاپ می باشند. در بخش مخاطرات و مهندسی پروژه های تهیه نقشه و گزارش 1:25000 مهندسی تبریز، کرگه، اسکو و خسروشهر پایان یافته و پروژه های تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و توپوگرافی میانه در حال انجام و 60% پیشرفت دارند. پروژه تدقیق گسل شهر ارومیه 10% پیشرفت دارد. و پروژه مطالعه فرونشست استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و دشت سراب سال قبل پایان یافته و در مرحله داوری می باتشد. بخش مخاطرات این سازمان طی بازدیدهای میدانی خود توسط کارشناسان این مرکز و ارائه گزارشها کارشناسی با سازمان مدیریت بحران استانداری و راه و شهر سازی و سایر سازمانهای استان همکاری می نماید. مطالعه و تهیه بانک داده های زمین لغزش استان و مناطق مستعد فرونشست از پروژه های مد نظر برای سال آتی این مرکز می باشد.

کلید واژه ها: پروژه های زمین شناسی سازمان زمین شناسی مرکز تبریز


نظر شما :