برگزاری کارگاه آموزشی پدافند زیستی در سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۰ کد : ۲۸۴۵۸ خبر اصلی
تعداد بازدید:۶۶
برگزاری کارگاه آموزشی پدافند زیستی در سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

روز سه شنبه 1401/10/20 کارگاه آموزشی پدافند زیستی با عنوانهای مربوط به مجموعه اقدامات رصد و پایش تهدیدات زیستی و هشدار سریع، آشکار سازی و تشخیص عنوان گردید همچنین مباحث مربوط به تریاژ، تخلیه و درمان، بهداشت و پیشگیری، قرنطینه و محدود سازی، بازیابی و بازسازی، مدیریت افکار عمومی در برابر تهدیدات زیستی تدریس گردید.

کلید واژه ها: آموزش سازمان زمین شناسی مرکز تبریز پدافند زیستی


نظر شما :