خدمات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۳۳۵۹

 همزمان با تاسیس سازمان زمین شناسی منطقه شمالغرب کشور قسمت آزمایشگاه این مرکز شروع به فعالیت نموده است . خدمات آزمایشگاهی این مرکز درراستای پیشبرد مطالعات زمین شناسی بوده و هدف اصلی ازفعالیت بخش آزمایشگاهی ، پاسخگوئی به نیازهای آنالیتیک زمین شناسان میباشد.

فعالیت های آزمایشگاهی این مرکز در 4 بخش عمده اجرا میشوند:

1-     مطالعات XRDشامل بر مطالعه کیفی کانی هاو تمام مواد جامدکریستالی ومطالعه"کانی های رسی"

2-     آزمایشگاه شیمی شامل بر واحد آنالیز عناصر اصلی(  majore)و واحد آنالیزعناصر جزئی(  trace)

3-     واحد اجرا مطالعات سنگ شناسی

4-     واحد اجرا مطالعات میکرو پالوونتولوژی( فسیل شناسی)

لازم به ذکر است این خدمات از طرف متقاضیان خارج از سازمان نیز مورد استقبال قرار گرفته و هم اکنون آزمایشگاه این مرکز برای سایر ارگانهای دولتی و خصوصی و مراکز دانشگاهی درمنطقه وسایر استانها و صدها شرکت معدنی فعال درمنطقه ارائه خدمات می نماید.

 

 

   نحوه استفاده از خدمات آزمايشگاهى ســــازمان زمين شناسى واکتشافات معدني مرکزتبريز  
 به منظور استفاده از خدمات آزمايشگاهى لازم است نامه درخواست آناليز به انضمام اعلاميه بانکى مربوطه به واريز هزينه آناليز به شماره حساب   721/84 خزانه دارى کل کشور نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران  بنام  سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور به اين مرکز ارسال گردد .   

فهرست بها  خدمات آزمایشگاهی سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

ردیف

 عنوان خدمات

هزینه خدمات

1

مطالعه کیفی نمونه بروش XRD

550000 ریال

2

مطالعه کانی های رسی بروش XRD

650000   "

3

تهیه دیاگرام  XRD بدون تفسیرروی CD

500000   "

4

مطالعه سنگ شناسی روی پلاک آماده

500000   "

5

مطالعه میکروپالئونتولوژی روی پلاک آماده

500000   "

6

آنالیز شیمیائی10 اکسیداصلیزمین شناسی

750000   "

7

آنالیز شیمیائی  هر عنصر اصلی

130000     "

8

آنالیزهرعنصرفلزی نظیر Cu,Ag,Pb... بروش AAS

150000     "

9

آنالیز Sb,Bi,As,Hg بروش AF برای هر عنصر

170000   "

10

تعیین L.O.I  

75000     "

11

آنالیز    SO3

180000   "

12

آنایز     TiO2

160000   "

13

خردایش و نرمایش نمونه

70000     "

 

  
  *  درمورد نمونه هائى که نيازبه اجرا روش هاى ويژه داشته باشند هزينه مربوطه  بعد از اجراي آزمايش اعلام خواهد گرديد.   
 
 
براى کسب اطلاعات بيشتر به بخش آزمايشگاه مراجعه فرمائيد .

  
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۵