معرفی مرکز

تعداد بازدید:۱۰۱۵
 
 
 
تمام احتیاجات روزمره بشر از این کره خاکی تامین میشود . نیازهای کلی برای زندگی اعم ازخوراک , پوشاک , مسکن , بهداشت ودرمان ومواد اولیه صنایع درتمام رشته ها همه وهمه ازکره زمین نشات میگیرند بنابراین آگاهی انسان ازمحیط اطراف خود وساختمان کره زمین وحوادث متنوعی که درطول 5/4 میلیارد سال تاریخ تشکیل این کره برآن گذشته است . مواد تشکیل دهنده قسمتهای مختلف آن , شناخت مناطق دارای استعدادهای گوناگون و ..... باعث خواهد شد تا بشربتواند ازنعمت های خدادادی درجهت رفاه بیشتر اجتماعی , استفاده نماید. آگاهی ازنیروهای خارجی ودرونی که کره زمین را دائماً تحت تاثیرخود قرارمیدهند .شناخت مناطق پرتکاپو , انسان را درجهت مقابله با حوادث غیرمترقبه که بشریت را تهدید میکنند یاری میدهد وسبب میشود تا بشر برای احتراز ازتلفات جانی وهدررفتن سرمایه های ملی درانتخاب محل احداث شهرها ومجتمعهای مسکونی چاره اندیشی نماید.تمام این اطلاعات بطور مستقیم با رشته های مختلف علوم زمین درارتباط میباشند لذا شعب مختلف علوم زمین همیشه ودرهمه جا درزندگی انسان نقش اساسی را ایفا میکنند.البته دانش زمین شناسی درمقایسه با سایر علوم طبیعی , نسبتاً جوان بوده وبخصوص درکشورما ازرشد چندانی برخوردارنیست.
 
  سازمان زمین شناسی منطقه شمال باختری در سال 1362در راستای اهداف سازمان زمین شناسی بمنظور تسریع در تهیه نقشه های زمین شناسی شمال باختری کشورتاسیس گردید . و در این سال با امکانات بسیار محدود آغاز بکارکرده و بتدریج  با تربیت و جذب نیروی متخصص موفق شده است تا  بخش های مختلفی از  قبیل  زمین شناسی  (   سنگ شناسی ، تکتونیک , اقتصادی , چینه و فسیل  – رسوب شناسی ,  ژئوشیمی ) , اکتــــشاف ، ژئومـــــتیکس ، فناوری اطلاعات , کتابـــخانه و  خدمات فنی , آزمایشــگاه شیمی تجزیه ( اسپکترومتری ، فلیم فـــتومتری , تیتریمتری و گراویمتری ) ، سنگ شناسی ومطالعه مقاطه نازک , مقاطع صیقلی و غیره را دایر نماید.
 
.
این مرکز با دارا بودن کارشناسانی با تخصصهای مختلف توانسته است خدمات شایان توجهی به سازمانهای دولتی و خصوصی ارائه نماید. و پوشش کاملی از نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:100000 از منطقه شمال باختری کشور تهیه کند.
براساس آخرین بررسی های صورت گرفته توسط معاونتهای اداری ومالی ، زمین شناسی و اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، رتبه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری - مرکز تبریز در بین مراکز آن سازمان بشرح ذیل میباشد :
 رتبه اول تهیه نقشه های زمین شناسی 25000 : 1      
 رتبه دوم تهیه نقشه های زمین شناسی 100000 : 1            
 رتبه دوم انجام پروژه های اکتشافی
آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۵