-انجام اکتشافات سيستماتيک ناحيه‌اى در استان

تعداد بازدید:۸۸۳

اکتشافات سيستماتيک ناحيه‌اى در استان سيستان و بلوچستان

 

اساس اين اکتشافات که بر پايه 5 لايه اطلاعاتى استوار است در ابتدا در دو زون خاش – سرباز و زون جبال بارز به وسعت 35000 کيلومترمربع صورت گرفت  و در ادامه ساير برگه هاى 1:100000 استان را پوشش داد که بر اساس آن  مناطق پرپتانسيل از نظر فلزات مختلف مشخص گرديد .

اين اکتشافات شامل موارد ذيل مى باشد :

 

 الف) اکتشافات ژئوشيميايى ناحيه‌اى : 

اين اکتشافات در زونها و برگه های‌ذيل‌صورتگرفته است:

 1- زون خاش ـ سرباز که شامل  برگه های 1:100000  بيرک 1 و 2 ،سرباز، چانف، اسپکه، بمپور، ايرانشهر، کارواندر و فنوج بوده  گزارشات نهايى آن در اسفند 1382 منتشر گرديد .

 2- زون جبال بارز که شامل برگه های 1:100000 مکسان، بزمان، هوديان، چاه‌سنگى و گيران ريگ می باشد و گزارشات نهايى آن در تيرماه 1382 منتشر گرديد.

3- اکتشافات ژئوشيميايی در برگه های کورين،نخيله،حاجى آبادکه گزارشات نهايى آن در اسفند 1383 منتشر گرديد.

4- اکتشافات ژئوشيميايی در برگه های زاهدان ،رندان،چهل کوره که گزارشات نهايى آن در تابستان 1384 منتشر گرديد.

5-اکتشافات ژئوشيميايی در برگه هاى تلخ آب 1،نوک آباد،ميرجاوه که گزارشات نهايى آن در اسفند 1385 منتشر گرديد.

6-اکتشافات ژئوشيميايی در برگه هاى زيروکى، گشت که گزارشات نهايى آن در اسفند 1386 منتشر گرديد.

7-اکتشافات ژئوشيميايی در برگه هاى بندان، گزو و کوشکوک که گزارشات آن به زودى منتشر خواهد شد.

 مناطق پر پتانسيل حاصل از فعاليتهاى اکتشافى ژئوشيميايى در مناطق مذکور نيز به شرح ذيل است:

8 منطقه پر پتانسيل حاصل از اکتشافات ژئوشيميايى در برگه های

زاهدان ،کورين، رندان،نخيله،چهل کوره،لاديز

   

17 منطقه پر پتانسيل حاصل از اکتشافات ژئوشيميايى در دو زون

 خاش ـ سرباز و جبال بارز

ب ) مطالعات زمين شناسى : اين مطالعات درهر منطقه پايه اکتشافات ديگر مى‌باشد که متاسفانه در مناطق مورد مطالعه در جنوب استان در مقياس 100000/1 انجام نگرفته بود به همين منظور براى تهيه نقشه زمين شناسى اين مناطق با بهره‌گيرى از کارشناسان خبره سازمان زمين شناسى در 11 برگه يکصد هزار به وسعت تقريبى 27500 کيلومترمربع به انجام  رسيد.

.

 

ج) مطالعات دورسنجى :  اين مطالعات با بهره‌گيرى از تصاوير ماهواره لندست , اسپات و استر پردازش شده و نتايج آن منتشر گرديده است.علاوه بر پردازش اين تصاوير توسط سازمان زمين‌شناسى ، به منظور هر چه بهتر و سريعتر انجام گرفتن عملياتها با دو شرکت مشاور متخصص در اين امور قراردادهايى منعقد گرديده است.(شرکت جزايرى و همکاران و شرکت هزاره سوم )  و اين شرکتها موظف گرديدند که ضمن استفاده از جديدترين تصاوير ماهواره‌اى از کارشناسان خارجى خبره نيز استفاده نمايند.

 د)مطالعات ژئوفيزيک هوايى: اين مطالعات به علت محدود بودن اطلاعات پروازى از جنوب استان سيستان و بلوچستان کمتر مورد استفاده قرار گرفته و فقط از اطلاعات 5/7 کيلومترى در کلىه زونهای مورد بحث استفاده شد. البته برداشتهای ژئوفيزيکى توسط هليکوپتر با جديد‌ترين متد‌هاى روز در قسمتی از زون جبال بارز انجام گرفت .

دراين اکتشافات ارتفاع پرواز 60 متر از سطح زمين و خطوط پروازى 400 مترى به وسعت تقريبى 10000 کيلومتر مربع با 22000 کيلومتر پرواز خطى در محدوه برگه‌هاى بزمان، مکسان. هوديان، چاه‌سنگي. گيران‌ريگ،، به  روش مغناطيس  سنجى ، راديومترى و الکترومغناطيس هوايى صورت پذيرفت که قرارداد انجام آن با شرکت کانادايى فوگرو  منعقد شده بود..

 

 

د)مطالعات زمين شناسى اقتصادى

 اين مطالعات که بطور جداگانه در منطقه

صورت مى‌گيرد در مراحل نهايى تلفيق مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

    م)تلفيق لايه ها : 

   اين مرحله در سيستم GIS صورت خواهد گرفت و به صورت مدل زير قابل نمايش است : 

 

.

 

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۸۸