- تجهيز و راه اندازى موزه زمين شناسى

تعداد بازدید:۷۸۶

موزه زمين شناسى زاهدان


 
در پى سـفر معاونت محـترم امـور ادارى و مالى سازمان زمين شناسى کشور جناب آقاى مهـندس فرهاديان  در سال 1384 به استان سيـستان و بلـوچستان پيشـنهاد ايجاد موزه زمين شناسى در اسـتان مطـرح و با همـکارى جناب آقاى مهندس نام آور جهرمى رياست محترم سازمان صنايع و معادن استان مکانى در سازمان صنايع ومعادن بدين منظور اختصاص يافت .به دنبال اين مهم با همت و تلاش کارشناسان طرح سيستان و بلوچستان تحت نظارت جنب آقاى دکترهزاره اقدام به راه اندازى موزه زمين شناسى در زاهدان وجمع آورى نمونه هاى مـورد نظر جهت تجهيز موزه گرديد .در اين موزه سعى گرديده آثار وشواهد بر جاى مانده از گياهان و جانوران در قالب فسيلهاى گياهى و جانورى -انواع سنگ و کانى بدون هدف مادى با انگيزه اصلى بهره ورى معـنوى جهت اطلاع عموم به خصوص علاقه مندان به دانش زمين شناسى به نمايش گذارده شود.

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۸۷